CART 0

NEW ARRIVAL

Good Morning Coach 1092

3,190.00 ฿

Good Morning Black 1091

350.00 ฿

Good Afternoon White 1090

450.00 ฿

Good Morning Black 1089

300.00 ฿

Good Afternoon Pattern-Brown 1088

350.00 ฿

Good Afternoon Blue 1087

350.00 ฿

Good Afternoon Grey 1086

350.00 ฿

Good Afternoon Red 1085

350.00 ฿

Good Afternoon Grey 1084

550.00 ฿

Good Morning Pink 1083

350.00 ฿

MORNING DREAM
COLLECTION

DAY DREAM
COLLECTION

NIGHT DREAM
COLLECTION

หนึ่งในภารกิจสร้างมิตรชิดรั้ว เพื่อเป็นทุนสนับสนุน
โครงการออกแบบปรับปรุงบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ภารกิจ “สร้างมิตรชิดรั้ว” เริ่มต้นที่รั้วบ้านของโครงการ SC ASSET
โดยร่วมมือกับสมาชิกครอบครัว SC Family
ตอกย้ำความเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน Lively Neighbourhood
ด้วยการบริจาคเสื้อผ้าและกระเป๋าสุภาพสตรีสภาพดี
เพื่อจัดทำคอลเล็กชั่น For Good Mornings
ขายผ่านเว็บไซต์ www.dressthedreamxscasset.com
เพื่อนำรายได้ทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)
จัดทำโครงการออกแบบปรับปรุงบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
นับเป็นการส่งต่อมิตรภาพออกสู่นอกรั้ว

Learn more

ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม ‘สร้างมิตรชิดรั้ว’ ได้ที่ Hachtag
#DRESSTHEDREAM #DRESSTHEDREAMXSCASSET #สร้างมิตรชิดรั้ว #SCASSET